elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 23.07.2024
Jesteś tutaj:

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu jest szkołą publiczną.
SZKOŁA działa na podstawie:
Ustawy z dniem 16 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Statutu Szkoły Podstawowej nr 27w Bytomiu,
Zarządzeń Prezydenta Miasta Bytomia
Zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Bytomiu,
Regulaminów organów szkoły:
Regulaminu Rady Pedagogicznej,
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
Regulaminu Rady Rodziców.

Organ prowadzący: Wydział Edukacji UM w Bytomiu
Siedziba Wydziału: Bytom ul. Smolenia 35
Adres UM: 41-902 Bytom ul. Parkowa 2

 

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Bytomiu
ul. Antoniego Józefczaka 39
41-902 Bytom

 

Sposób finansowania:
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Bytomia. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Bytomia. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Bytomia. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Katarzyna Heflich
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2024
Liczba wyświetleń: 469
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.07.2024
09:56:53
edycja
Katarzyna Heflich
STATUS PRAWNY
15.07.2024
11:38:12
edycja
Katarzyna Heflich
Status prawny
15.07.2024
11:35:54
edycja
Katarzyna Heflich
Status prawny
15.07.2024
11:34:41
edycja
Katarzyna Heflich
Status prawny
04.04.2024
13:40:53
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
04.04.2024
09:37:22
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
14.10.2022
13:38:34
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
14.10.2022
13:38:31
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
14.10.2022
13:38:29
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
14.10.2022
12:56:04
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
16.12.2021
17:06:04
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
16.12.2021
16:40:54
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
16.12.2021
16:40:10
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny
16.12.2021
16:30:12
edycja
Katarzyna Heflich
Statut prawny